Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Dalibor Sikora

předseda místního sdružení

Danuše Lancová

místopředsedkyně místního sdružení

Iveta Wilczková

pokladnice místního sdružení

Dagmar Adamová

členka místní rady