Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Dalibor Sikora

předseda místního sdružení

Danuše Lancová

místopředsedkyně místního sdružení

Petr Gemroth

pokladník místního sdružení

Petr Sikora

člen místní rady

David Sventek

člen místní rady