Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Oldřich Vachala

předseda místního sdružení

Jiří Kadrnka

místopředseda místního sdružení

Miloslava Kuncová

pokladnice místního sdružení

Radek Homola

člen místní rady

Jan Homola

člen místní rady

Zdeněk Rybář

člen místní rady

Libor Sadílek

člen místní rady