Ing. Oldřich Vachala

místopředseda oblastního sdružení