Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Jiří Hos

předseda místního sdružení

Sabina Tomíšková

místopředsedkyně místního sdružení

Jarmila Berčáková

členka místní rady

Roman Kosek

člen místní rady

Jiří Sehnal

člen místní rady

Radomír Vavrouch

člen místní rady

Tomáš Zhoř

člen místní rady