Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Marek Černoch

předseda místního sdružení

Ondřej Novotný

místopředseda místního sdružení

Vasil Tričkov

pokladník místního sdružení

Monika Denková

členka místní rady

Marek Zelenka

člen místní rady