Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Marek Černoch

předseda místního sdružení

Vasil Tričkov

místopředseda místního sdružení

Emil Kajer

pokladník místního sdružení

Miroslav Hašek

člen místní rady

Milan Matkovič

člen místní rady