Stanovisko zastupitelského klubu ODS v ZMČ Praha 15 k aktuálnímu dění
6. dubna 2019

Stanovisko zastupitelského klubu ODS v ZMČ Praha 15 k aktuálnímu dění

Zastupitelský klub ODS Praha 15 vyzývá spolek a politický subjekt Patnáctka náš domov (Zelení, Česká pirátská strana, KDU-ČSL a nezávislí kandidáti), aby nejen přímo, ale ani přes své trvale mediálně propojené partnery, upustili od kroků vedoucích k poškozování městské části Praha 15 navenek i lživému očerňování Občanské demokratické strany.

Dále zastupitelský klub ODS sděluje veřejnosti, že probíhající povolovací řízení k záměrům soukromé výstavby, aktuálně projednávaným na zdejším stavebním úřadě (zejména areál Praga a ubytovací areál v ulici K Jezeru), ve kterém je městská část účastníkem řízení, nemohou její zástupci v Radě městské části do skončení řízení příliš veřejně komentovat. Jedním z důvodů je eliminace napadání stavebního úřadu z podjatosti a tím nebezpečí odnětí řízení a předání na jiný stavební úřad.

V těchto věcech lze jen obecně připomenout, že všechna tato řízení by nemohla být podle dnes platného stavebního zákona zahájena, pokud by k nim nebyl dán předchozí souhlas příslušného odboru hlavního města Prahy, který má jako jediný právo vydávat do řízení stanovisko k souladu těchto stavebních záměrů s územním plánem.

Dále zastupitelský klub uvádí, že oba tyto stavební záměry, stejně jako všechny dříve i dnes mediálně řešené projekty výstavby bytových domů neprobíhaly na pozemcích, které by předtím byly stavebníkům prodány ze svěřené správy městské části Praha 15.

Ve věci probíhajícího záměru prodeje pozemků s objektem vodojemu V Chotejně považujeme postup zastupitelstva zajistit na trhu nemovitostí skutečnou aktuální hodnotu tohoto jinak atypického celku za chronologicky správný krok.

Naši zástupci v Radě městské části též souhlasili s právními kroky vůči lživým nařčením, které byly v posledních dnech mediálně šířeny. ODS považuje tyto mediální útoky nejen za zbytečné a nepodložené poškozování městské části, ale i za další překročenou mez slušnosti a věcnosti.

V závěru uvádíme, že ve věci účelově konstruovaných článků s cílem zřejmě záměrně poškodit ODS i se jí pokusit spojit s nedávnými záměry výstavby azylových domů v třešňovce pod sídlištěm Košík připomínáme, že jediné usnesení zastupitelstva MČ Praha 15 o výkupu soukromého pozemku a jeho následné revitalizaci bylo přijato na návrh ODS v únoru roku 2010 pod č. Z-128 (najdete jej ZDE).

V Praze 15 dne 5. dubna 2019

dokument: z128_2010.pdf