Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Miroslava Pašková

předsedkyně místního sdružení

Pavel Klega

místopředseda místního sdružení

Richard Sazima

pokladník místního sdružení

Jan Rett

člen místní rady

Miloslav Rýdl

člen místní rady