Ing. Pavel Klega

radní městské části

Boloňská 478/1
109 00  Praha 15