13. září 2022

KONCEPT HOSPODAŘENÍ SE SRÁŽKOVÝMI VODAMI NA ÚZEMÍ PRAHY 15

Koncept vyššího zadržování srážkových vod na území Prahy 15 je jednou z priorit budoucnosti. Je souborem paralelně řešených opatření, složených z nápravy příčin i možných zlepšení:

VÍCE NAJDETE ZDE