Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Daniel Volák

předseda místního sdružení

Petr Hellmich

místopředseda místního sdružení

Helena Zemánková Týřová

pokladnice místního sdružení

Milan Kanaloš

člen místní rady