JUDr. Daniel Volák

předseda místního sdružení
pověřený pokladník
zastupitel města
člen regionální rady
předseda oblastního sdružení

Jiráskova 413
436 01  Litvínov