Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

David Urbánek

předseda místního sdružení

Petr Kačer

místopředseda místního sdružení

Roman Hlava

pokladník místního sdružení

Dagmar Kulhavá

členka místní rady

Petr Skála

člen místní rady