Petr Kačer

místopředseda místního sdružení
místostarosta města