Za svým si stát
4. září 2018

Jaroslav Bartoš: Za svým si stát

Necouvnout, nenechat se odradit a neuhnout, to jsou normální lidské postoje, které mi přešly výchovou v dětství a mládí do krve. Stejné vlastnosti má, bude mít a musí mít Občanská demokratická strana, kde jsem již 24 let členem a se kterou jsem prošel cestu slávy, ale i porážek a opovržení od okolí.

Prosadit se s našimi ideály a představami kudy dále v současné době plné politických populistů, kariéristů a všech těch, kteří lžou na všechny strany s jediným cílem-uchytit se v politice, rozhodovat, získat vliv, moc a peníze, nebude jednoduché.  První krůček vpřed je za námi - neskončili jsme v propadlišti dějin, ba naopak. Nikdy jsme nesáhli, a ani nesáhneme, k řešením majícím jen jeden cíl-koupit si dotčenou a odměněnou skupinu voličů. A možná i proto se stejně jako dobří holubi kteří se vracejí, vrací se k nám i volič. Volič, který žije prací, podniká či studuje, nebo vychovává děti a vše si sám obstará a zařídí, nesnáší byrokracii, sliby politiků, kteří chtějí vše za něho vyřešit, věří ve vlastní síly a schopnosti a také ví, že základ státu je rodina. Fungující rodina, která řeší své problémy bez přispění obce, či snad státu, a nejen soužití lidí postavené na dětských přídavcích.  Cesta dále bude ale trnitá, klopotná. Dnešní kupování si voličů vládní garniturou pomocí nesmyslných slev, dávek či podpor se stane problémem pro naše vnuky a pravnuky.  Od nich si totiž dnes půjčujeme peníze, které budou oni potom tvrdě splácet. Peníze to nejsou malé, po letech úroků obrovsky nabobtnají. A zajímá to dnes obdarované? Naše populace stárne a vymíráme, stále menší počet lidí bude v budoucnu pracovat na ty, kteří budou závislí na státních penězích. Dnes je nutnost zlepšit odborné školství na všech úrovních, abychom byli schopni vyvíjet takové technologie, které v letech příštích významně ušetří pracovní sílu, které bude čím dál tím méně. Kromě neplodných diskusí se zde nijaký posun za minulé, a určitě ani za současné vlády, vpřed nekoná. Nesmyslná byrokracie dusí ekonomiku stejně úspěšně, jako ztráta odbytišť pro výrobky či služby. Kdy se už zastaví lavina nových a nových „zlepšení“ vztahu mezi občanem a státem, čili dalšího dokazování a potvrzování skutečností nutných pro kdejakou pitomost. Ta nesmyslná džungle zákonů, nařízení, potvrzování onoho či tamtoho nám všem ubírá ohromnou porci času a energie. Kdy už konečně začne stát šetřit veřejnými penězi? Těmi penězi, které zoufale chybí při obnově dopravní infrastruktury, při výstavbě nových dálnic, opravě stávajících, při údržbě a obnově ostatního majetku státu a obcí, pro odvážná řešení dopravní obslužnosti třebas i menších lokalit či i pro splácení čím dál tím většího státního dluhu? Současnou vládní sestavu ještě přežijeme, po stránce ekonomické, v pohodě. Další volební období vedené podobnou garniturou politiků by ale mělo fatální důsledky pro naši zemi. Žádný ekonomický vzestup není nekonečný, po dobách hodování přichází doba půstu. To platí v plné míře i o ekonomice. Potom bude záležet na nás všech, a hlavně na vás, voličích, kam se naše země vydá. Další cesta dopředu potom asi bude bolet, jenže my si nebudeme  moci dovolit couvnout, nechat se odradit či snad uhnout a opustit naše přesvědčení. Jsem pevně přesvědčen, že se nám to přesto podaří a vrátíme naši zemi tam kam patří, mezi evropskou elitu.

Jaroslav Bartoš
zastupitel MČ Praha 5
člen místní rady ODS Hlubočepy
kandidát ODS do ZMČ Praha 5

Více o autorovi

Štítky:
komentář