Zóny placeného stání
10. října 2016

Vojtěch Zapletal: Zóny placeného stání

Již dnes, pár dní po zprovoznění zóny placeného stání se v mediích objevují hodnocení vlivu na dopravní situaci v naší městské části. Názory třeba na výši poplatků za parkovací karty, poměr počtu vydaných oprávnění ke skutečnému počtu parkovacích míst , možnosti parkování pro obchodníky nebo řemeslníky a jistě přibudou i další.

Řadu let byly vysvětlovány důvody, které vedly vedení naší radnice k prosazování realizace zóny. Vzhledem k existenci zón, řekněme na levém břehu Vltavy přispívajících k už tak velké zátěži ulic Smíchova, to byla především snaha vyjít vstříc obyvatelům centra požadujících zlepšení možnosti parkovat.

První zkušenosti ukazují, že se zvýrazní neřešené problémy dopravy mimopražských obyvatel do zaměstnání. To se již projevuje na komunikacích mimo zpoplatněné hranice zóny, příkladem jsou ul. Kutvirtova, K vodojemu nebo oblasti Malvazinek, Cibulky, Hřebenek. Zatím existuje zjednodušený pohled, že stačí regulovat parkování a postavit parkoviště P+R, nepatrná je snaha podporovat rozvoj těchto parkovišť mimo katastr HMP na spádových železničních a autobusových uzlech. Dotace středočeského kraje nestačí na dopravní obslužnost v potřebném rozsahu a je faktem, že P+R je službou zejména pro jeho obyvatele a je otázkou zda má být dotována jen z rozpočtu HMP.

Vojtěch Zapletal
předseda místního sdružení ODS Hlubočepy
člen oblastní rady
zastupitel MČ Praha 5

Více o autorovi

Štítky:
doprava komentář