Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Jiří Lála

předseda místního sdružení

Vladimír Hrabánek

místopředseda místního sdružení

Martin Schmidl

pokladník místního sdružení

Jiří Milich

člen místní rady

Marie Pojerová

členka místní rady