Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Jan Krouský

předseda místního sdružení

Jiří Lála

místopředseda místního sdružení

Vladimír Hrabánek

pokladník místního sdružení

Jiří Milich

člen místní rady

Marie Pojerová

členka místní rady