Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Miroslav Janoviak

předseda místního sdružení

Pavel Mlýnek

místopředseda místního sdružení

Sylva Zientková

pokladnice místního sdružení

Adrian Hutyra

člen místní rady

Vojtěch Rumian

člen místní rady