Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Miroslav Janoviak

předseda místního sdružení

Antonín Popek

místopředseda místního sdružení

Sylva Zientková

pokladnice místního sdružení

Michal Juřica

člen místní rady

Kateřina Kaňoková

členka místní rady

Jiří Karlický

člen místní rady

Kryštof Krmaschek

člen místní rady

Pavel Mlýnek

člen místní rady