Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Jiří Čečrle

předseda místního sdružení

Jan Pešek

místopředseda místního sdružení

Vladimír Šoltys

místopředseda místního sdružení

Lubomír Paroha

pokladník místního sdružení

Martin Kubš

člen místní rady