Lepší efektivita a kontrola nakládání s odpady
29. ledna 2021

Tomáš Brčák: Lepší efektivita a kontrola nakládání s odpady

Prosadili jsme zásadní modernizaci do zadávací dokumentace na nového dodavatele služeb nakládání s odpady, jejímž cílem je zajištění lepší efektivity a kontroly svozu odpadu jak pro město, tak především pro občany.

Všechny nádoby na odpad by měly být postupně očipovány a město tak bude mít přesné informace a přehled o jejich vyvezení. Stejně tak občané budou mít přehled o tom, kdy byly popelnice před jejich domem vyvezeny, a to díky předávaným informacím o GPS poloze svozových vozů.

V souladu s naším volebním slibem jsme do výběrového řízení doplnili mnoho dalších podmínek, které by měly vést k jedinému cíli, kterým je čistý a uklizený Děčín.

Tomáš Brčák

Tomáš Brčák

Náměstek primátora statutárního města Děčín

Více o autorovi