Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Petr Šošško

předseda místního sdružení

Jiří Čečrle

místopředseda místního sdružení

Jan Pešek

pokladník místního sdružení

Rostislav Donát

člen místní rady

Jaroslav Chroust

člen místní rady