Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Jiří Baštář

předseda místního sdružení

Richard Tůma

místopředseda místního sdružení

Václava Zamazalová

pokladnice místního sdružení

Kateřina Bartošová

členka místní rady

Michal Křížek

člen místní rady