Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Jiří Baštář

předseda místního sdružení

Milan Kotyza

místopředseda místního sdružení

Vlastimil Štěpán

člen místní rady

Richard Tůma

člen místní rady

Václava Zamazalová

členka místní rady