ODS Chrastava VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA CHRASTAVY - 2018 Volební program
31. srpna 2018

ODS Chrastava VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA CHRASTAVY - 2018 Volební program

 1. Pro nejmladší
  1. Podpora sportovních a společenských aktivit pro děti a mládež. Zaměříme se na spravedlivé rozdělování městských peněz na základě jasně stanovených principů
  2. Budeme podporovat větší rozmanitost mimoškolních aktivity, kroužků a kulturní vyžití.
  3. Prodloužení provozní doby školní družiny a mateřské školy.
  4. Vytvoření klubovny pro starší, školou povinné děti.
  5. Snaha o zajištění kvalitní a dostupné lékařské péče. Budeme se snažit prosadit finanční, nebo materiální pobídku pro dalšího dětského lékaře.
 2. Pro občany
  1. Revize územního plánu. Stanovení dlouhodobé strategie územního plánu s důrazem na definování obytných a průmyslových zón spolu s možností jejich rozvoje
  2. Navrhneme vznik jednotné informační kanceláře na MÚ, kde bude možno obdržet a odevzdat potřebné tiskopisy pro všechny agendy spravované MÚ.
  3. Rozvíjení aktivit Městské policie v rámci hesla „poznej svého strážníka“.
 3. Pro starší
  1. Budeme iniciovat vznik centra v rámci domova seniorů, které by se staralo o kulturní program pro občany důchodového věku.
  2. Snaha o prosazení takzvaného „senior taxi“, které by bylo možno využívat k návštěvám lékařů a obstarání nákupů.
 4. Pro „okrajové“ lokality
  1. Budeme se snažit vytvářet a podporovat prostředí pro vznik přirozených společenských center v přidružených lokalitách. Například vznik obchodů a hospod.
  2. Budeme dále spolupracovat s osadními výbory a podporovat je ve spolurozhodování o místních otázkách.
 5. Pro město
  1. Větší zapojení Chrastavy do rozhodovacích procesů v rámci Libereckého kraje. Spolupráce s okolními městy při prosazování společných záměrů.
  2. Zamezení vzniku sociálně vyloučených lokalit prostřednictví vyhlášky o regulující vyplácení příspěvku na bydlení.
  3. Zaměření na větší propagaci Chrastavy jako turistického cíle.