Projevy korytismu a neokorytismu
5. srpna 2016

Petr Židek: Projevy korytismu a neokorytismu

Korytismus dnešní doby je příkladný tím, že se jedná o dlouhodobou strategii, která má několik fází a jejím cílem je převzetí moci ať už někde v obci nebo o několik stupňů výš. Jsou dva typy korytismu. Korytismus bohatých a korytismus ostatních.

S polistopadovým vývojem postupně řada lidí bohatla. Je to naprosto logický proces, kdy demokratická společnost umožňuje komukoli, aby se vlastním přičiněním, díky svým nápadům, či pracovitosti a píli mohl obohatit, aniž by někdo z establishmentu stanovil jakékoli maximální hranice. Mnoho těchto lidí, kterých bychom si měli všichni vážit, jsou díky této své činnosti pevným ekonomickým, ale i morálním základem naší společnosti. Většina těchto lidí se o politiku zajímá jen z nutnosti, především proto, že výplody politických představitelů jim spíše staví do cesty překážky, než aby jim pomáhaly. Většina těchto „bohatých“ dobře ví, že k večeři prostě nesní víc jak dva řízky, a že opravdu není možné jet v osmi autech najednou. Navíc si velmi dobře uvědomují, že jejich majetek je přímo závislý i na jejich zaměstnancích a tudíž se snaží o to, aby se i oni měli dobře. Nejsou rozpínaví, závistiví, nemají potřebu mít pod svou kontrolou všechny ve svém okolí, naopak bývají většinou těmi, kteří se snaží ostatní podporovat v jejich rozvoji a přejí jim úspěch. Bohužel se mezi nimi najdou i tací, kteří jsou přesně opačného ražení. Jsou rozpínaví, nepřejí si, aby měl úspěch kdokoli jiný. Udělají vše proto, aby měli každého ve svém okolí pod kontrolou a mohli s ním podle svých představ manipulovat. Nemají pro své ukojení hranice, prostě chtějí vše, i když ani nevědí, co všechno už mají. V určitý moment u těchto lidí dojde k tomu, že už není jiné možnosti jak své megalomanské choutky ukojit, než tak, že se musí za každou cenu dostat k politické moci, aby byl tím, kdo stanovuje celospolečenská pravidla. To je korytismus bohatých.

Mgr. Petr Židek, MPA

Mgr. Petr Židek, MPA

člen místní rady
člen strany
člen oblastní rady
člen regionální rady
1. místopředseda oblastního sdružení

Více o autorovi