12. února 2019

Představení kandidáta č. 9. Volby do Evropského parlamentu 2019

Dejte šanci nové generaci do Europarlamentu!

Vážené dámy a pánové, přátelé, kamarádi,

kandiduji pro Evropskou unii, jakou byste si sami přáli.

Studoval jsem v Praze, Hamburku a Heilbronnu. Nyní už více jak šest let pracuji v Evropském parlamentu v Bruselu. Evropský parlament tak znám důvěrně zevnitř. Spolupracoval jsem s místopředsedou této instituce nebo bývalým předsedou Německého svazu průmyslu a šéfem evropské pobočky IBM. Mám úzké kontakty na britské, německé, dánské či belgické politiky. Přispěl jsem svým dílem k zařazení dálnice D11 a severního spojení Praha-Ostrava R35/R55 na seznam prioritních staveb spolufinancovaných z evropského rozpočtu. Stejně tak ke zmírnění dopadů aféry dieselgate na řidiče a zaměstnanost nebo k jednotné legislativě pro autonomní vozidla. Do budoucna bych se chtěl věnovat právě novým technologiím a nastupující automatizaci výroby. Obojí pro náš průmysl může představovat hrozbu i ojedinělou šanci. Buď nás budou nastalé změny stát desetitisíce pracovních míst, nebo nás posunou z montovny Evropy mezi nejvyspělejší evropské ekonomiky. Záleží jen na tom, jak rychle si to umědomíme a jak dobře se připravíme.

Příští období bude pro další vývoj Evropské unie naprosto zásadní. Ještě dále vyeskaluje střet mezi táborem eurofederalistů a zapřísáhlých odpůrců unie. Jedni si vybudovali kariéry na motu „jenom Evropa“, druzí zase „žádná Evropa“. Ani u jedné skupiny se nedá předpokládat, že by ze svých pozic, byť jen o krůček, ustoupila. Otevřeně se mluví o otevírání evropských smluv nebo další krizi eura.

Pokud si máme jako relativně malý členský stát vydobít v takto napjaté situaci svoje místo na slunci, potřebujeme politiky, kteří se v Evropském parlamentu domluví, mají kontakty a dokáží najít podporu pro své návrhy.

Proto kandiduji. Chci být Vaším zástupcem, který aktivně zastává české ekonomické zájmy a ne jen bezmyšlenkovitě následuje eurofederalistický či antievropský proud.

Volte prosím 24. – 25. května ODS a zakroužkujte kandidáta číslo devět Tomáše Hanuše.

Předem děkuji za podporu.

Tomáš Hanuš,

kandidát č. 9 ve volbách do Evropského parlamentu 2019