Ing. arch. Josef Němeček

Povolání: architekt
*1978

Politická příslušnost: BEZPP