23. března 2017

Josef Stehlík: Marketingový fond? Další z absurdit ministra Jurečky!

(Parlamentní listy) Ministerstvo zemědělství hodlá zavést, jakožto jednu ze svých priorit, novou daň v podobě povinného příspěvku na propagaci zemědělských komodit.

Podíleli by se na ní, dle objemu vyprodukované nebo zpracované produkce, prvovýrobci, zpracovatelé i obchodníci. Ke každé jejich koruně vložené do fondu by stát přidal padesát haléřů, ale zpětně by 25 % finančních prostředků spolkla administrativa. Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR) s návrhem na zřízení tohoto fondu zásadně nesouhlasí.

„Navrženou povinnou účast a nutnost odvádět příspěvky do marketingového fondu odmítáme a považujeme ji za zcela nepřiměřený zásah do svobody podnikatelů a protiústavní krok,“ říká předseda ASZ ČR Josef Stehlík.

Po zavedení fondu bude povinností producentů, kromě zaplacení finančního příspěvku, vést záznamy o veškerých aktivitách spojených s uváděním komodit na trh. To znamená přesně evidovat pěstební plochu, vypěstované a sklizené množství, zpracování a uvedení na trh. Marketingový fond tak zemědělcům, zpracovatelům a obchodníkům přinese pouze další nadbytečnou administrativní zátěž, která je již ve stávajícím rozsahu téměř neúnosná, ale i zcela nepřijatelné prolamování do obchodního tajemství každého poplatníka ze strany státní správy.

„Je zde také zřejmé značné riziko neprůhledného financování a zneužití finančních prostředků, jak se ukazuje na příkladu Vinařského fondu. Máme za to, že podporu prodeje si v případě zájmu a potřeby může daleko efektivněji zajistit každý zemědělec sám a s jasným zacílením na svůj potenciální okruh zákazníků,“ upozorňuje Josef Stehlík.

V zájmu všech zúčastněných bude samozřejmě využívat co nejvíce finančních prostředků právě na propagaci „své“ komodity, což celé opatření činí logicky prolobbistickým a prokorupčním. Po jednání se zástupci nevládních organizací tak zvažuje ministerstvo variantu zřízení fondu zvlášť pro každou jednotlivou komoditu.

Navržený marketingový fond dle našeho názoru aspiruje na neefektivní nástroj, který objektivně nemá potenciál jakkoliv zásadně pomoci zemědělcům s odbytem jejich produkce, naopak by pro ně znamenal pouze další byrokracii, poplatky a kontroly.

Pomyslnou třešničkou na dortu v seznamu proti zřízení marketingového fondu je jednoznačně fakt, že jeho prostřednictvím nelze propagovat české potraviny, neboť to odporuje evropské legislativě. Jaká tedy bude motivace zemědělců, zpracovatelů a obchodníků finančně se podílet prostřednictvím fondu na podpoře dovozu?

Ing. Josef Stehlík

předseda místního sdružení
člen oblastní rady
neuvolněný místostarosta obce