Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Tomáš Jára

předseda místního sdružení

Eva Harangiová

místopředsedkyně místního sdružení

Petr Morávek

pokladník místního sdružení

Nella Hegyi

členka místní rady

Michal Kaláb

člen místní rady

Petr Maurer

člen místní rady

Jan Vytřísal

člen místní rady