Ing. Petr Morávek

Životopis

Narodil jsem se v roce 1975 ve Zlíně(v té době Gottwaldov)

Studoval jsem bakalářský studijní obor aplikovaná informatika na Univerzitě Palackého v Olomouci a po té navazující magisterské studium na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.

V současné době pracuji jako SW developer pro českou soukromou firmu. Dříve jsem pracoval jako IT konzultant a správce informačních systémů.

Od roku 2002 žiji v Brně-Bystrci se ženou a dnes již dvěmi dětmi. Tak nějak doufám, že se nám tu bude žít dobře ještě dlouho, takže se pro to také snažím něco udělat.