14. srpna 2022

Slovo lídra kandidátky 2022

Vážené dámy, vážení pánové,

rád bych vám představil kandidáty Občanské demokratické strany do blížících se komunálních voleb. Nabízíme zkušené místostarosty, současné zastupitele i nové tváře.

Záleží nám na rozvoji Bystrce a dlouhodobě řešíme zásadní i drobné problémy, které se v našem okolí vyskytují. Ve volebním období 2018-2022 jsem pracoval pro Bystrc jako místostarosta pro dopravu a vnitřní věci, kolegyně Eva Harangiová jako místostarostka pro životní prostředí a věnovala se i Bystrckým novinám.

V tomto volebním období se nám dařilo plnit nastavené priority:

  • vytvořili jsme další parkovací místa (výstavbou, dopravním značením či legalizací vzniklo či bylo legalizováno postupně téměř 200 parkovacích míst)
  • zajistili jsme lepší údržbu zeleně (vysoutěžena nová firma)
  • v rámci koalice jsme pokračovali v rekonstrukcích svěřených bytových domů (desítky bytových jader)
  • na úřadech je podán ke schválení projekt na křižovatku Přístavní x Obvodová (výstavba asi jaro 2023) a projektuje se křižovatka Kubíčková x Vejrostova
  • zajistili jsme doplnění bezpečnostních prvků a prvků pro nevidomé např. na přechodech a křižovatkách vedoucích k základním školám, na ulici Přístavní v sezóně snížení rychlost atd.
  • opraveny jsou desítky účelových komunikací, chodníků, šlapáků a schodišť (každý rok 10-16 akcí za téměř 4 mil. Kč)
  • zavedli jsme ankety zjišťující názor či zájem občanů (jednosměrka nad Kašnou, parkování Heyrovského, Černého, Teyschlova)
  • připravili jsme projekt na opravu komunikace od Dosty až k hrázi včetně návrhu umístění laviček a dalšího mobiliáře pro vytvoření příjemné procházkové trasy
  • v rámci koalice jsme pomohli k navýšení kapacit mateřských školek (po školce na Kamechách zahájena výstavba školky Nad Dědinou)
  • důrazně jsme vystupovali proti vedení R43 přes území Bystrce (v tomto volebním období jsme opakovaně prosadili usnesení proti trasování X43 přes obydlenou část Bystrce jak v rámci projednávání Zásad územního rozvoje, tak při projednávání Územního plánu)

Náš volební program a kandidátní listina.

Výše uvedené platí pro městskou část Brno-Bystrc, kde kandiduje ODS samostatně. Pro volby do zastupitelstva města Brna kandiduje ODS společně s TOP09 pod hlavičkou "SPOLEČNĚ". Do zastupitelstva města Brna na kandidátce "SPOLEČNĚ" kandidují i naši zastupitelé městské části a to Ing. Tomáš Jára na 22.místě kandidátky a Ing. Eva Harangiová na 44. místě kandidátky.

ODS nejlépe podpoříte tak, když na volebním archu pro městskou část Brno-Bystrc zakřížkujete ODS a pro město Brno SPOLEČNĚ.
Na rozdíl od voleb do poslanecké sněmovny se v komunálních volbách nevyplatí "křížkovat kandidáty" protože tak dáte dané straně jen tolik hlasů, kolik lidí jste zakřížkovali, zatímco zakřížkováním celé strany, dáváte dané straně plný počet hlasů.

V případě dotazů či podnětů se na mě prosím obracejte na mailové adrese jara.verejna@seznam.cz.

Tomáš Jára,

lídr kandidátky ODS Brno-Bystrc