Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Libuše Betášová

předsedkyně místního sdružení

Martina Musilová

místopředsedkyně místního sdružení

Jaroslav Musil

pokladník místního sdružení

Jana Kučerová

členka místní rady