6. května 2021

Ozvěny ze zastupitelstva – duben 2021

Vážení spoluobčané, dubnové jednání Zastupitelstva Nového Města nad Metují přineslo několik témat, které bezesporu stojí za širší prezentaci. Novoměstští zastupitelé projednávali například aktuální plnění městského rozpočtu ke konci března či výsledek urbanisticko-architektonické soutěže v areálu bývalých kasáren. Personální změnou prošlo také složení zastupitelstva.

Aleš Vrátný novým zastupitelem za ODS

Úvod čtvrtečního zastupitelstva se nesl ve slavnostním duchu. Po rezignaci Ireny Kupkové na post zastupitelky došlo ke jmenování jejího nástupce. Novým zastupitelem za ODS se stal Aleš Vrátný. Šestapadesátiletý ekonom doposud působil jako člen Finančního výboru Zastupitelstva Nového Města nad Metují.

Touto cestou srdečně děkujeme Ireně Kupkové za dlouholetou skvělou spolupráci nejen v rámci zastupitelského klubu. Zároveň přejeme pevné zdraví a mnoho úspěchů v osobním i pracovním životě. V osobě Aleše Vrátného získáváme nejen odborníka na ekonomickou oblast, ale také dalšího člověka s jasnou vizí o budoucím dalším fungování a rozvoji Nového Města nad Metují.

Městský rozpočet je aktuálně v desetimilionovém přebytku

Aktuální plnění rozpočtu ke konci letošního března lze hodnotit s mírným optimismem. Příjmy činí téměř 60,8 milionu korun a výdaje skoro 50,8 milionu korun. Mezi dodatečně schválené investice nad rámec schváleného rozpočtu je dobré zmínit výraznou shodu zastupitelů (jak by mělo být u všech významných investičních akcí) nad garancí poskytnutí příspěvku pro TJ Spartak Nové Město nad Metují na rekonstrukci zimního stadionu.

My jsme rádi, že zastupitelé také schválili původně náš návrh na rekonstrukci školní jídelny v Základní škole Krčín. Naopak nás mrzí, že se opět nedostalo na dokončení projektové dokumentace protipovodňového valu Letního areálu Metuje, ochraňující i stávající chatovou osadu.

Studie zástavby areálu bývalých kasáren

Zastupitelé rovněž schválili výsledek urbanisticko-architektonické soutěže k revitalizaci areálu bývalých kasáren včetně podpisu smlouvy o dílo. Největší devizou vítězného návrhu bylo zklidnění dopravy v celém prostoru a především v Kasárenské ulici. Jsme rádi, že jsme výrazně přispěli k změně náhledu vedení města na tuto oblast. Hrozilo totiž do poslední chvíle, že město v rámci přečíslování I/14 „vytvoří“ z Kasárenské krajskou silnici III. třídy, což by záměr autorů zcela zničilo. A to by dle našeho názoru byla opravdu škoda.

(Ne)rovný metr při posuzování investičních záměrů soukromých investorů

Bouřlivou diskuzi vyvolal záměr soukromého investora na výstavbu na parcele p.č. 661/1. Je s podivem, že posouzení tohoto záměru se výrazně odchylovalo od postupů města se záměry jiných investorů ve městě (například Územní studie rodinných domů Dubinky nebo Územní studie ve Vrchovinách, ...).

Pro nás je zásadní postupovat dle platných pravidel, konzistentně a předvídatelně. Aby se prostě všem měřilo stejným metrem. A aby město bylo vzorem, musí samo pravidla dodržovat a postupovat vůči všem totožně.