Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Libor Šťástka

předseda místního sdružení

Ladislava Macurová

místopředsedkyně místního sdružení

Vojtěch Mencl

místopředseda místního sdružení

Roman Kotěra

pokladník místního sdružení

Pavel Blažek

člen místní rady

Robert Kerndl

člen místní rady

Ivo Komárek

člen místní rady

Michal Lepka

člen místní rady

Robin Němec

člen místní rady

Damir Solak

člen místní rady

Petr Štefánek

člen místní rady

Miroslav Vaníček

člen místní rady

Markéta Vaňková

členka místní rady