Ing. arch. Vojtěch Mencl

starosta městské části
místopředseda místního sdružení