Ing. arch. Vojtěch Mencl

zastupitel městské části
místopředseda místního sdružení