Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Jaroslav Dohnálek

předseda místního sdružení

Čestmír Sekanina

místopředseda místního sdružení

Karel Tlamka

pokladník místního sdružení

Miroslav Klíma

člen místní rady

Vladimír Ochmanský

člen místní rady

Martin Staněk

člen místní rady

Milan Strya

člen místní rady