MUDr. Miroslav Klíma

člen místní rady
zastupitel města