Pražská ODS: Klimatický plán Praha 2030 za 231 mld. rozvrátí pražský rozpočet na desetiletí a nepřinese potřebnou adaptaci města na klimatické změny
10. května 2021

Pražská ODS: Klimatický plán Praha 2030 za 231 mld. rozvrátí pražský rozpočet na desetiletí a nepřinese potřebnou adaptaci města na klimatické změny

(www.ods.cz/region.prazsky) Radní pro životní prostředí Petr Hlubuček (STAN) dnes na jednání Rady hlavního města představí návrh tzv. Klimatického plánu Praha 2030. Jde o rozsáhlý dokument, ve kterém jsou na více než 250 stranách popsány ambice hlavního města, které si kladou za cíl snížit emise CO2 vyprodukované na území hlavního města o 45 % a to za cenu 231 mld. korun. Podle pražské ODS lákavý titulní název dokumentu však ve skutečnosti obsahuje jen pouhou směs nezodpovědně zpracovaných projektů z oblasti energetiky, dopravy, územního rozvoje města, cirkulární ekonomiky a programu adaptace na klimatické změny.

„Vizí pražské ODS je proměna města na moderní metropoli, která respektuje principy udržitelného rozvoje. Metropoli, která šetrně spotřebovává energii pocházející z obnovitelných a nízkoemisních zdrojů. Metropoli, ve které funguje dostupná a moderní veřejná doprava s minimální emisní stopou a na komunitní úrovni zůstává „městem krátkých vzdáleností“. Metropoli, která kvalitou života s prvky cirkulární ekonomiky, je plně adaptovaná na klimatické změny a směřuje k uhlíkové neutralitě v roce 2050 stejným tempem, jako většina moderních evropských měst,“ prezentuje postoj pražské ODS k ochraně životního prostředí Alexandra Udženija.

Podle pražské ODS nerealisticky stanovené cíle, užití moderní marketingově-enviromentálního rétoriky a celkový aktivistický styl dokumentu, nemůže zakrýt fakt, že jde o výrazný hazard s veřejnými prostředky v rozsahu stovek miliard korun a nereálné sliby, jejichž splnění navíc ani není v plné kontrole Rady hlavního města Prahy.

„Máme mít ambice, ale nemáme si dávat nesplnitelné cíle. Klimatický plán tak, jak je navržen a prezentován magistrátní koalicí, je jen pouhou politickou proklamací. Koalice tímto vzbudí nereálná očekávání a po čase budou muset potichu přiznat, že záměr byl v předložených parametrech nesplnitelný. Voličům by měli říkat pravdu, ne pohádky,“ uvedl předseda klubu zastupitelů za ODS Zdeněk Zajíček. A dodává: „Profesní autority z oboru energetiky a dopravy hovoří o tom, že jde o pouhý souhrn nejrůznějších nápadů bez jasné strategie a koncepce.“

Částka 231 mld. korun je naprosto mimo realitu rozpočtových zdrojů města, a to i kdybychom k tomu připočetli na příjmové stránce různé zdroje z energetických úspor, dotačních či jiných zdrojů.

„Není možné strašit Pražany klimatickou apokalypsou a bez zodpovědné diskuse zavést podstatné zdražení městské hromadné dopravy, nebo regulaci pohybu automobilů spojenou se zavedením platby mýta. Magistrátní koalice by měla na rovinu říct Pražanům, o kolik jim bude muset zdražit roční jízdné a kolik tisíc ročně bude stát každého řidiče průjezd širším centrem,“ dodala Alexandra Udženija z pražské ODS. Magistrátní koalice se ve svém klimatickém plánu totiž chystá zpoplatnit vjezd automobilů do širšího centra, což bude mít velké dopady na pražské i mimopražské řidiče, zásobování a nákladů s tím spojených.

Pražský klimatický plán zavádí i další masivní dopravní omezení, aniž by proběhla dostavba vnějšího okruhu, vynucuje výstavbu solárních elektráren na 23 000 pražských střechách bez projednání s orgány památkové péče a počítá s další více než šedesátkou projektů bez jasného finančního plánu a schopnosti města tyto projekty řídit.

„Vzhledem k rozsahu závazku považujeme za absolutně nezbytné otevřeně informovat Pražany o dopadech těchto opatření na jejich životy a peněženky v následujících letech. Jen takový postup nás může posunout na cestě k moderní Praze, místu pro kvalitní život dalších generací Pražanů. Nejsme ale ochotni podlehnout nátlakovému alarmismu a vyžadujeme precizní přípravu všech projektů, včetně řádné diskuse o finančním plánu a zodpovědném projektovém řízení,“ dodal Vladimír Schmalz člen výboru pro infrastrukturu, technickou vybavenost a životní prostředí pražského zastupitelstva za ODS.

Hlas pro předloženou podobu tzv. Klimatického plánu Praha 2030 je hlasem znevažujícím vážně míněné úsilí proměny hlavního města. Hlasem finančního i morálního hazardu. To rozhodně není a v budoucnu nikdy nebude politika pražské ODS. Pouze nezodpovědný politik, kterému nezáleží na budoucnosti Prahy a chce se pouze momentálně mediálně zalíbit, může zvednout ruku pro takto nepřipravený a nerealistický plán.

Mgr. Zdeněk Zajíček
Předseda klubu zastupitelů ODS v ZHMP