Praha 5 také konečně získala slovo v protidrogové komisi hlavního města
26. února 2021

Renáta Zajíčková: Praha 5 také konečně získala slovo v protidrogové komisi hlavního města

Anděl, Plzeňská, hlavně okolí zastávky U Zvonu, parky Na Skalce, Mrázovka a další. Místa, která dlouhodobě zatěžuje pohyb uživatelů drog. Magistrát situaci okolo kontaktních center pro drogově závislé roky zanedbával, a proto jsem v dopise vyzvala radní Johnovou, aby vyslyšela obyvatele Prahy 5 a začala hledat řešení. K mému tlaku se tento týden připojil starosta Petr Hejma - naše situace je totiž velmi podobná té na Praze 1. Jsme dohodnuti na společném postupu a chystáme se zapojit starosty dalších městských částí. Kdo mě sleduje, tak ví, že jsem opakovaně apelovala na ředitele městské i státní policie. S šéfem pražských strážníků jsme domluveni na postupném navyšování počtu strážníků a zřízení stálé hlídky u Anděla.

Praha 5 také konečně získala slovo v protidrogové komisi hlavního města. Tento týden jsem na jednání prosadila debatu o potřebě přesunu kontaktních center mimo naše rezidenční čtvrti. Potřebné je také rozšíření sítě těchto zařízení, která v momentálním přetížení neplní svůj primární účel. Komise přijala usnesení, kterým doporučila radě hlavního města, aby začala hledat místa vhodná pro další kontaktní centra. Ledy se hnuly.

Takzvané “síťování” těchto zařízení je běžné v západních metropolích. Umožní starat se ve více místech o výrazně omezený počet problémových uživatelů drog, kteří budou pod pečlivým dohledem. Bez toho aniž by se shlukovali. Zátěž pro okolí takto odlehčených míst bude minimální a klientům bude možné skutečně pomáhat - nejen s hygienou a výměnou stříkačky, ale především s pohnutým osudem.

Na druhou stranu budu chtít tvrdší postup proti těm uživatelům drog, kteří si drogu aplikují v parcích a nebezpečně znečišťují naše jinak krásné veřejné prostory. Pro tato místa kromě klasického úklidu hledám formu častějšího a pečlivějšího dohledu. Jednou z variant je zapojení sociálně slabších.

Každá vaše další oprávněně rozhořčená zpráva včetně fotografií injekčních stříkaček na našich dětských hřištích nebo v parcích pod lavičkami mě utvrzuje v tom, že ačkoli se k tomu řada politiků a odpovědných nemá, je třeba neustupovat a jednat.

Pětka je krásná. Její veřejný prostor si musíme užívat, rozvíjet, udržovat ho čistý a bezpečný.

Štítky:
komentář