Interpelace na ministra zdravotnictví ve věci odměn zdravotníků
17. prosince 2020

Petr Bendl: Interpelace na ministra zdravotnictví ve věci odměn zdravotníků

(www.psp.cz) Ústní interpelace poslance Petra Bendla na ministra zdravotnictví Jana Blatného ve věci odměn zdravotníků.

Petr Bendl:

Děkuji za slovo, pane předsedající. Pane ministře, já bych vás, pane ministře, neobtěžoval dnes otázkou v rámci interpelací, kdybyste mi už byl býval odpověděl na tutéž otázku při projednávání žádosti vlády na nouzový stav, o prodloužení nouzového stavu.

Já jsem se vás tehdy ptal, zdali počítáte s tím, že dojde k odměně mimořádných výkonů zdravotníků, kteří po první vlně odměnu dostali. Všichni jsme ji společně podporovali. Teď se o ní tak nějak jako nemluví. A tak jsem chtěl, aby tady zaznělo jasné, konkrétní slovo. Ta situace, víte sám, není potřeba tady ty věty opakovat, je mimořádná, dlouhodobé vytížení lidí, kteří pečují o zdraví občanů. Nebudou pravděpodobně moci využívat dovolené, protože prostě personálu je málo, nedočkají se Vánoc, nedočkají se zaslouženého odpočinku na konci roku. A bylo by dobře, abychom je za tento mimořádný výkon odměnili. Zřizovatelé zdravotnických zařízení žádné takovéto mimořádné peníze nemají, nepočítá se s nimi v systému a bylo by dobře, kdyby došlo tak jako po první vlně i k nějaké mimořádné odměně těch, kterých se to týká.

A tak se vás chci zeptat, počítáte s tím, kdy a jestli to bude ve stejné výši jako naposledy? Děkuji.

Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný:

Děkuji, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, pane poslanče, já shrnu jenom velice krátce tu první vlnu, o které jste mluvil. Za první vlnu došlo tedy k vyplacení těch plošných odměn zaměstnancům nemocnic a sociálních služeb, což byly dva dotační programy, záchranek a domácí péče v rámci kompenzační vyhlášky, a kraji. Průběžně se stále tedy vyplácejí odměny za péče o hospitalizované covid pacienty, konkrétně je to 500 korun na hodinu pro ty, kteří pracují na jednotkách intenzivní péče, a 200 korun za hodinu na standardní lůžka. A v rámci novely kompenzační vyhlášky bude možno stanovit odměny ještě i za tu první vlnu i pro segmenty, které odměny nedosáhly, kam patří třeba dopravci, kteří transportovali covid pozitivní pacienty, hemodialýzy apod.

Pro rok 2021 jednak budou pokračovat ty odměny za péči o koronavirové pacienty na jednotkách intenzivní péče i nadstandardu. Bude tam časové omezení dvaceti dní, což je doba, po kterou je ten pacient veden jako infekční, takže to bude pokračovat. To jsou kompenzace pro ty nemocnice. A když jste se mě ptal minule, tak jsem vám odpověděl obecně, protože jsme ještě byli v nějakém jednání, kde jeho takovou téměř finální formou bude jednání, které by mělo být tento pátek mezi vedením všeobecné pojišťovny, Lékařské komory a vlády. Diskutují se tedy plošné odměny za druhou vlnu pro všechny pracovníky ve zdravotnictví, tak abychom se právě nedostali do situace, kdy to třeba dostali jenom lidé, kteří byli v nemocnicích, a ti, kteří byli mimo nemocnice, to nedostali. Ta částka, tu já vám nyní říci přesně neumím. Ale je cílem, aby byla adekvátní a aby byla důstojná. Dopředu říkám, že bude určitě trvat opět nějakou dobu, než bude vyplacena, ale v každém případě počítáme s tím, že budou zdravotníci ohodnoceni zvláštními odměnami i za svoji nebývalou aktivitu a pomoc v rámci druhé vlny, která teď ještě pořád probíhá.

Děkuji za pozornost.


Petr Bendl:

Děkuji za to, že s tím počítáte. Ale neuspokojilo mě, a tomu asi budete rozumět, že jsem se nedozvěděl kdy a v jaké výši. Mohl byste alespoň reagovat na to, říct, kdy nejpozději? Bude to do konce ledna? Ono by bývalo bylo nejlepší, kdyby ti lidé dostali tu odměnu třeba před Vánoci, aby si aspoň tu pohodu vylepšili možná i tou mimořádnou finanční injekcí, kterou si bezesporu zaslouží. Můj dotaz je: Umíte alespoň tedy říct, dokdy určitě?

Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný:

Paradoxně ta injekce, o které mluvíte, přišla v listopadu, takže vlastně před Vánoci, byť to bylo za jaro. To zpoždění není dáno nějakou neochotou, ale tím, že tak jak byl ten titul nastaven, tak byl připraven, v červnu o něm bylo rozhodnuto, potom byl rozeslán do všech nemocnic, které vrátily zpátky na ministerstvo - a vím to sám, protože jsem sám v té době jednu z těch nemocnic vedl, nebo se podílel na jejím vedení - rozeslaly informace, které byly zpracovatelné, k tomu rozhodnutí ministerstva o výplatě. Koncem září, konkrétně 27. září 2020 byly všechny ty údaje na ministerstvu. Potom se měsíc zpracovávaly a posílaly se peníze a další měsíc trvalo, než se to vyplatilo. Takže jakkoli se zdá, že to trvalo dlouho, tak to bylo dáno zejména složitostí toho procesu uvnitř těch nemocnic.

My se snažíme, aby ta nová odměna byla zpracovatelná jednodušeji. Cílem je, aby k ní mohlo dojít v průběhu prvního čtvrtletí příštího roku, protože bude hrazena z prostředků, které jsou v roce 2021. Prostředky, které jsou v roce 2020, není možné použít v té výši, protože se opět bude jednat o miliardy, o miliardy korun, nebo spíše desítky miliard korun. Takže určitě to bude v příštím roce a je snahou, aby to bylo v prvním kvartálu příštího roku. I o tom budeme jednat. A jaká bude ta konkrétní výše, to vám nyní neřeknu, ale budou to desítky tisíc korun.