1. července 2015

Vrtěti psem v podání Andreje Babiše

Ministerstvo financí ČR ve své tiskové zprávě jásá nad tím, jak skvěle hospodařilo v prvním pololetí letošního roku. Problémem je, že jde o „optický klam“ způsobený jen díky vyšším příjmům ze strany EU. Příjmy z daní jsou totiž v meziročním srovnání stále nižší a rozpočtové výdaje naopak vyšší.

Pravda je taková, že výběr daní za první pololetí roku 2015 je o více než 3 mld. Kč nižší než v loňském roce. Děje se tak i přesto, že se české ekonomice nadprůměrně daří a příjem z daní by měl růst rychleji, než bylo plánováno. Ministerstvo financí vedené Andrejem Babišem tak neplní sliby o výběru desítek až stovek miliard korun navíc. Pozitivem je pouze přebytek hospodaření. Ten ale není způsoben úsporami současné vlády, ale vyššími příjmy z Evropské unie.
Vláda podle zveřejněných čísel utratila v prvním pololetí o 30 mld. Kč více než v minulém roce. V době hospodářského růstu by se vláda měla naopak zaměřit na úspory a snižování zadlužení, místo toho populisticky rozhazuje peníze daňových poplatníků.

Ing. Jan Skopeček

ekonomický expert ODS