Vláda rezignuje na boj se zneužíváním sociálních dávek
25. června 2015

Vláda rezignuje na boj se zneužíváním sociálních dávek

Neochota bojovat se zneužíváním sociálních dávek a chaos státní správy v oblasti dávek vrcholí v těchto dnech. Obě komory Parlamentu ČR přijaly pozměňující návrh předsedy klubu ODS Zbyňka Stanjury, který umožňuje obcím bojovat s ubytovacím byznysem, a bránit plýtvání peněz daňových poplatníků.

Stát se na změnu zákona nepřipravil a potřebnou metodiku dodal obcím pozdě. Přesto města a obce začaly vykonávat své nové pravomoci a logicky odmítly automaticky podporovat vyplácení sociálních dávek těm, kteří v dané obci nemají trvalý pobyt, mají dluhy vůči samosprávě, nesnaží se získat práci apod. Starostové a zastupitelstva samozřejmě znají situaci ve své obci mnohem lépe než státní úředníci.

Naprosto nepřijatelný je přístup ministryně Marksové a jejich podřízených. Rozhodli se ignorovat stanoviska obcí a měst. Vědomě tak porušují zákon, ignorují samosprávou a přispívají tak k dalšímu zneužívání sociálních dávek,“ diví se postupu ministryně Zbyněk Stanjura.

Expertka občanských demokratů Lenka Kohoutová říká: „Musíme začít rozlišovat zaviněnou a nezaviněnou hmotnou nouzi. Kdo nepracuje - alespoň v rámci veřejné služby, nemá dostávat žádné sociální dávky. Potřebujeme určit jednotlivé části sociálního bydlení – pro koho, na jak dlouho a za kolik. Potřebujeme místo nevyhovujících ubytoven řešit situaci azylovým bydlením, které splňuje všechny požadavky sociálních služeb. Sociální bydlení je nutné odstupňovat právě od azylu až po běžné nájemní bydlení. Potřebujeme sociální dávky podmínit prací a za prioritu považujeme práci sociálních pracovníků s lidmi, kteří žijí v režimu hmotné nouze.“

Tento případ jasně ukazuje, že kompetence vlády v sociální oblasti jsou velmi slabé a kroky činěné v této oblasti postrádají koncepci.