17. června 2015

Nižší odvody za zaměstnance místo Kurzarbeitu

Český trh práce potřebuje jiná opatření, než je dnes schválený Kurzarbeit. Pod termínem Kurzarbeit se skrývá dotace státu vybraným firmám na udržení zaměstnanosti v období hospodářské recese. Podstatou jakékoliv dotace je ale jednoduchá logika - aby stát mohl vyvoleným firmám pomoci, musí nejprve od ostatních ekonomických subjektů formou daní na takovou subvenci prostředky získat. Taková státní intervence pak deformuje trh a konkurenční prostředí.

Skutečnou pomocí českému trhu práce, firmám a dnes nezaměstnaným spoluobčanům by bylo snížení v České republice rekordně vysokých povinných odvodů, které musí firmy a podnikatelé za své zaměstnance formou sociálního a zdravotního pojištění hradit. Soukromý sektor by pak nabízel pracovních příležitostí mnohem více.

Kurzarbeit bude naproti tomu jen selektivní pomocí, kdy o vyvolených firmách bude rozhodovat vláda. Vláda a úředníci budou posuzovat, která firma je opakovaně v krizi, a která je dlouhodobě nekonkurenceschopná. První dotaci dostane, druhá nikoliv. Schopnost vládních úředníků toto posoudit je pramalá a ukazuje na nezkrotnou ambici této vlády ekonomiku řídit. Rodí se nám tak noví centrální plánovači.

Ing. Jan Skopeček

ekonomický expert ODS