6. února 2014

Interpelace na premiéra ve věci stavby dálnice D3 a rychlostní komunikace R3

Ústní interpelace poslance Jana Zahradníka na premiéra Bohuslava Sobotku ve věci stavby dálnice D3 a rychlostní komunikace R3.

 
Jan Zahradník: 
 
Vážená paní předsedající, dámy a pánové, když jsem přemýšlel nad tím, jakou otázku položím panu premiérovi při své první účasti na ústních interpelacích, tak mě napadalo více témat, ale nakonec převážilo téma jediné, které je pro mne jako poslance zvoleného v Jihočeském kraji nejdůležitější, a tím tématem je dopravní napojení jižních Čech jednak na centrum naší republiky, na Prahu, a dále pak na evropskou dálniční síť, to znamená na jih, na hornorakouský Linec.
 
Proto si dovolím panu premiérovi otázku, v jakém pořadí na přehledu priorit vlády, kterou vede, se nachází stavba dálnice D3 a na ni navazující rychlostní komunikace R3, a zároveň také jaké místo v pořadí těchto priorit má stavba rychlostní komunikace R4, která propojuje Písek a Prahu z jihozápadu. Děkuji.
 
 
 
Bohuslav Sobotka: 
 
Děkuji. Vážený pane poslanče, já pokládám za zcela logické, že se jako bývalý hejtman Jihočeského kraje ptáte na důležitou státní infrastrukturní stavbu, která je nepochybně klíčová pro budoucnost jižních Čech, ale také pro naše spojení s Rakouskem.
 
První věc, kterou bych chtěl říci, to, co není úplně pozitivní zpráva, je, že podle informací, které jsem dostal, rakouská strana podle dosavadních jednání, která byla vedena zejména v roce 2013, počítá s tím, že ten příhraniční úsek bude z rakouské strany investován až po roce 2018, to znamená je tam perspektiva zhruba roku 2018 z pohledu dokončení dálnice z rakouské strany. Pokud jde o českou stranu, mohu vás ujistit, že intenzivně probíhá příprava výstavby dalších úseků dálnice D3. 
 
Čili za prvé vláda počítá s tím, že nadále bude financovat výstavbu a také přípravu dálnice D3 ve směru na jih podle potřeb. Zdá se, že v tuto chvíli dochází k určitému zpomalení výstavby ve dvou následujících úsecích po těch, které byly otevřeny, v důsledku toho, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže soutěž na dva tyto úseky zrušil a soutěž se bude muset znovu připravit. Ale mohu vás ujistit, že jsou v rozpočtu na letošní rok z pohledu fondu dopravy zajištěny finanční prostředky jak na zahájení investice, tak na výkup pozemků v těch dalších etapách směrem k Českým Budějovicím a kolem Českých Budějovic. To znamená, prostředky jsou zajištěny v letošním roce, a pokud jde o další léta, to přirozeně budete moci také jako poslanec Sněmovny v situaci, kdy se zde bude schvalovat rozpočet fondu dopravy na následující období, ovlivnit.
 
Pokud jde o výstavbu D3, nepochybně je to priorita vlády. A když se podíváte na programové prohlášení koalice, tak tam je zmíněna rychlostní komunikace R35 a následně je tam zmíněno dobudování dálničního spojení se všemi našimi sousedy. Mezi těmi prioritami, které jsou zahrnuty do dálničního spojení s našimi sousedy, je přirozeně také dálnice D3.
 
Pokud jde o rychlostní komunikaci z Prahy na Písek, ta nebyla v názvu vaší interpelace zmíněna. Tady vám nemohu dát podrobnější údaje, ale jsem samozřejmě připraven vám následně poslat písemnou informaci.
 
 
 
Jan Zahradník: 
 
Děkuji, paní předsedající. Informace o těch Rakušanech je pro nás, kteří tudy jezdíme jaksi trochu nedůvěryhodná. Chápu, že máte asi správné informace, ale je to pro nás těžko pochopitelné, když se tam staví od Lince na sever dá se říct ostošest.
 
Ale ještě jedna věc, kterou bych chtěl zmínit. Stát má dlouhodobě v plánu v jižních Čechách dostavět jednu ze zásadních energetických investic, dostavbu třetího a čtvrtého bloku jaderné elektrárny Temelín. To je stavba, která je velmi významná pro naši zem. Je to otázka mnoha let do budoucnosti. Ale přesto z průzkumů veřejného mínění má tahle stavba poměrně významnou toleranci mezi Jihočechy. Ale Jihočeši také čekají, nejen že se bude investovat do jádra, ale že se bude také investovat do infrastruktury dopravní. Zdali je panu premiérovi tato okolnost také známa, bych se chtěl zeptat.
 
 
 
Bohuslav Sobotka: 
 
Ano, minulá vláda, respektive se souhlasem nebo s porozuměním minulé vlády bylo zahájeno výběrové řízení na dostavbu dalších dvou bloků v rámci Jaderné elektrárny Temelín, která se nachází v Jihočeském kraji. Já musím říci, že nová vláda ještě bude muset posoudit, zdali její přístup k výstavbě těchto dvou bloků bude totožný s vládami předcházejícími. To, co naši úvahu ale nepochybně ovlivní, bude za prvé debata o klimatickém balíčku na úrovni Evropské komise, protože Evropa teď bude přehodnocovat své cíle a záleží na tom, jak budou nastaveny principy energetické politiky v rámci Evropské unie. Poté, kdy bude jasno na úrovni Evropy, a to by snad mohlo být po březnové Evropské radě, nás čeká aktualizace energetické koncepce v rámci České republiky a z té nepochybně potom vyplynou také podmínky pro eventuální dokončení tendru na výstavbu Temelína.
 
Já to říkám proto, že nepokládám za úplně ideální směšovat otázku výstavby dopravní infrastruktury v Jihočeském kraji s touto výraznou investicí ČEZu, protože jsem přesvědčen o tom, že dobudování hlavních páteřních komunikací, které vy jste zmínil ve své interpelaci, bude nutné v každém případě. Bude nutné v každém případě. A nemyslím si, že by měly být spojovány s touto investicí, která koneckonců bude financována z jiných finančních zdrojů než výstavba dopravní infrastruktury. Za výstavbu rychlostních komunikací v Jihočeském kraji musí nést odpovědnost stát. Pokud jde o dostavbu dalších dvou bloků v elektrárně Temelín, tam je odpovědnost na společnosti ČEZ, kterou stát vlastní ze 70 %.
 
Pouze bych chtěl podotknout, že nová vláda není ochotna poskytovat záruky na výkupní ceny elektrické energie, které by v příštích několika desítkách let mohly dramaticky zatížit ať už domácnosti, nebo firmy z pohledu zvýšených odvodů v důsledku nutnosti financovat dostavbu elektrárny Temelín. Čili to, co nás také bude zajímat, budou podmínky, za kterých by se další dva bloky v Temelíně měly postavit. Děkuji.
 
 
RNDr. Jan Zahradník

člen vedení poslaneckého klubu PČR
zastupitel statutárního města
člen regionální rady