23. října 2014

Interpelace na ministra dopravy ve věci stavby rych. sil. R3 na st. hranici a Rakouskem

Ústní interpelace poslance Jana Zahradníka na ministra dopravy Antonína Prachaře ve věci stavby rych. sil. R3 na st. hranici a Rakouskem.

 
Jan Zahradník: 
 
Děkuji, pane místopředsedo, za slovo.
 
Vážený pane ministře, obracím se na vás s interpelací ve věci výstavby úseku rychlostní komunikace R3 od Dolního Třebonína na státní hranice. Jsem dlouholetý regionální a komunální politik v jižních Čechách a jako takový mám mezi svými prioritami na hlavním místě podporu výstavby dálnice D3 a na ni navazující rychlostní komunikace R3. A také mám takový velmi naléhavý osobní důvod. Jako hejtman Jihočeského kraje jsem byl necelou hodinu po tom, co se u Nažidel stala ta tragická dopravní nehoda, na tom místě a pořád mi v uších znějí mobily, jak zvonily v těch batůžcích odložených na místě pod stromem, kam je hasiči ukládali. A tehdy jsem si říkal, že udělám všechno pro to, co je v mých silách, ať budu na kterékoli politické pozici, abych stavbu té dálnice podpořil.
 
Rychlostní komunikace R3 navazuje na rakouské straně na dálnici S10, jejíž stavba se pomalu blíží ke svému závěru. 15. listopadu bude otevřený úsek Freistadt Nord - Freistadt Süd. Do konce příštího roku pak bude otevřen úsek mezi Unterweitersdorfem a Freistadtem Nord. A my stále nic, stále čekáme. Jsou vydána pravomocná rozhodnutí, nic nebrání tomu, aby se postupovalo s výkupy pozemků, aby stát konečně začal konat.
 
A já se vás tedy, pane ministře, ptám, co udělá Ministerstvo dopravy pro dokončení stavby rychlostní komunikace R3 z Třebonína na státní hranice, tak aby byla dokončena nejdéle roku 2020. Děkuji.
 
 
 
Antonín Prachař:
 
Dobré odpoledne. Vážený pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, v podstatě děkuji za tu vaši interpelaci. Víte, že v poslední době se hodně diskutuje kolem dálnice D3 a kolem navazující komunikace R3. Ať už jsou to úseky, které vláda schválila v rámci nadlimitních zakázek, kde proběhla výběrová řízení a následně odvolání na Úřad na ochranu hospodářské soutěže ze strany soutěžících zhotovitelů, a my dnes připravujeme a do konce září zasedne rozkladová komise na Ministerstvu dopravy, která byla měla původní verdikt ke dvěma úsekům dálnice D3 Borek-Ševětín, Ševětín-Úsilné potvrdit své rozhodnutí ve výběrových komisích, tak abychom mohli potom následně pokračovat dál a zahájit tyto úseky pokud možno ještě v letošním roce.
 
Tato silnice, nebo dálnice, abych byl úplně přesný a nebyl zase kritizován médii, že říkám rychlostní silnice a myslím dálnici, tato dálnice je skutečně velmi důležitá. Je to prioritou této vlády. Já jsem dvakrát jednal s rakouskými představiteli, dvakrát s hejtmanem Pröllem, jednou s hejtmanem v Linzi, a shodli jsme se na tom, že je potřeba pokračovat a udělat všechno pro to, abychom do konce roku 2021, kdy rakouská strana předpokládá dokončení úseku na státní hranici, nalezli dostatek vůle v tom pokračovat. Nicméně vám řeknu reálné věci, které k vašemu dotazu směřují.
 
Pro tento úsek rychlostní komunikace byla v červenci tohoto roku schválena studie proveditelnosti souboru staveb s názvem R3 Třebonín - Dolní Dvořiště. A s tím, že zahájení realizace úseku Třebonín-Kaplice nádraží a Kaplice nádraží - Nažidla, je možné předpokládat v druhé polovině roku 2018.
 
Následně bude zahájen v roce 2018 i hraniční úsek Nažidla - Dolní Dvořiště, státní hranice, kde v této chvíli, a to je myslím možná rozdíl vašich informací, dosud není k dispozici platné územní rozhodnutí.
 
K tomu, abychom mohli pokračovat dál, je třeba uzavřít mezi Českou republikou a Rakouskem mezistátní smlouvu. Tu v této chvíli uzavřenou nemáme a nemáme přesně specifikované souřadnice místa napojení. I tady už jsme pokročili dál. Česká strana připravila návrh mezistátní dohody o propojení rychlostní silnice R3 s rakouskou rychlostní silnicí S10, v lokalitě Dolní Dvořiště - Wullowitz. K této smlouvě proběhlo již mezirezortní připomínkové řízení a návazně bude vyzvána rakouská strana k expertnímu jednání. Byly vytvořeny odborné týmy na Ředitelství silnic a dálnic a rakouském ASFINAGu za účasti našeho zastupitelského sboru ve Vídni, kde pan současný velvyslanec se velmi aktivně podílel při své bývalé diplomatické misi ve Spolkové republice Německo a účastnil se takovéto dohody, která byla mezi Spolkovou republikou a Českou republikou uzavřena k dálnici D5. Takže má bohaté zkušenosti a je nám velmi k dispozici a nápomocný pro to, abychom dořešili i tuto formální záležitost, a tím jednoznačně deklarovali místo napojení. Nikdo by už v budoucnu nemohl zpochybnit, zda v rámci projednávaného územního řízení je ono místo napojení to správné, či nikoliv.
 
Já bych vám chtěl říci, že rezort dopravy vynaloží veškeré úsilí k tomu, aby dostavby jihočeské dálnice D3 a rychlostní komunikace byly dokončeny do roku 2021, tak abychom mohli efektivně vyčerpat evropské finanční prostředky v rámci programu OPD 2. Ředitel odboru výstavby pan Ing. Čížek navštívil v minulosti, v minulých týdnech, několikrát České Budějovice a řešili jsme varianty zrychlení výstavby - ne zpomalení, zrychlení výstavby i okruhu Českých Budějovic pro to, abychom v rámci platných územních rozhodnutí nebo v rámci platných vymezených koridorů našli takové řešení, které bude vyhovovat Českým Budějovicím a v podstatě by dokázalo zrychlit celý proces. Samozřejmě podrobnější informace, pokud budete vyžadovat, jsem připraven vám dát v písemné formě.
 
 
 
Jan Zahradník: 
 
Děkuji, pane předsedající. Pane ministře, já vám děkuji za vaše slova. Doufám, že budou vtesána do betonu tak, aby skutečně byla platná. Po tom aby byl stanoven bod přechodu, po tom jsem už já volal jako hejtman, kterým jsem se stal v roce 2000. Pořád se nic neděje. Tedy znova vás žádám a prosím, abyste maximálně urychlili proces stanovení přechodového bodu a celé přípravy stavby dálnice. Zároveň vás také prosím, abyste apeloval na ŘSD, aby urychlili výkupy pozemků, které obvykle bývají hlavní brzdou v procesu přípravy stavby rychlostní komunikace. Pro informaci, do Budějovic je to dálnice D3, od Budějovic je to rychlostní komunikace R3. Takto je to terminologicky stanoveno i profilově s ohledem na to, že na rakouské straně se jedná o stavbu rychlostní silnice S10. Čili ještě jednou, pane ministře, prosím vás o maximální podporu těchto staveb. Děkuji.
RNDr. Jan Zahradník

člen vedení poslaneckého klubu PČR
zastupitel statutárního města
člen regionální rady