Interpelace na ministra financí ve věci ochrany soukromí

20. března 2014
Interpelace na ministra financí ve věci ochrany soukromí

Ústní interpelace místopředsedy ODS Martina Novotného na ministra financí Andreje Babiše ve věci ochrany soukromí.

 
Martin Novotný: 
 
Vážený pane předsedající, vážení členové vlády. Vážený pane ministře, v posledních dnech jste informoval veřejnost o záměru zřízení a vzniku centrálního registru bankovních účtů. Připomenu, asi všichni víme, že v tuto chvíli zákonná úprava přesně definuje, které orgány a za jakých podmínek mají, právo prolamovat bankovní tajemství. Jsou to samozřejmě správci daně, orgány činné v trestním řízení apod. A hlavní argument, který se objevuje v této souvislosti, je komplikovanost nutnosti řešit situace v oslovování jednotlivých bankovních ústavů.
 
Moje otázka směřuje někam jinam, tj. ve vašem dosavadním uvažování o tomto návrhu, jaké pro změnu vidíte možné kontrolní mechanismy tak, aby centrálního registru pro změnu nebylo právě zneužíváno k narušování onoho soukromí občanů. Vždycky každý takový systém má dvě stránky: Může pomoci efektivitě boje s trestnou činností a zároveň, když se to přežene, tak nás všechny může dostat do situace, že se ocitneme v systému velkého bratra. Podotýkám, že moje otázka je naprosto věcná, směřuje k tomu, jakou máte představu o regulační či ochranné části tohoto záměru. V tom smyslu vás prosím o věcnou odpověď, nikoli o vracení se k tomu, co bylo, kdo co kdy v minulosti. Spíše o představu, jak by systém mohl fungovat z hlediska ochrany soukromí. Děkuji.
 
 
 
Andrej Babiš: 
 
Kolegyně a kolegové, centrální registr účtů se tu navrhuje už léta, podobně jako zákon o státní službě. Dokonce to už bylo na stole na vládě a údajně to zamázl pan Kubice. Nevím proč. To znamená, centrální registr účtů slouží, nebo má sloužit, vyšetřovacím orgánům, finančnímu úřadu hlavně, když chtějí zabránit, aby organizované skupiny neokradly Českou republiku z hlediska spotřební daně a DPH, protože tam ony přímo jdou na účty. Minule jsme měli zásah, celníci měli zásah s firmou, která dlužila na dani asi 180 milionů, a samozřejmě v té chvíli je potřeba, aby viděli - oni měli jeden účet, ale potřebují, aby viděli na všechny účty. 
 
Není to nic nového, bylo to už víckrát doporučeno a v podstatě se navrhuje, aby to bylo u České národní banky. Bankovní asociace tvrdí, že má nějaký podobný produkt. Naši zaměstnanci finančního úřadu a celního úřadu říkají, že to není to, co oni potřebují, protože samozřejmě pokud někdo páchá nebo je podezřelý z páchání trestné činnosti a příslušný policista nebo zástupce finančního úřadu se dotazuje, tak se občas stává, že finanční poradce banky upozorní toho podezřelého. Takže jde o to, aby ty orgány, když jde o čas, se mohly dívat na účty.
 
Přiznávám, určitě je to nepříjemné, chceme o tom vést debatu, jestli se to má týkat fyzických osob. Já bych spíše řekl že ne, že by se to mělo týkat právnických osob, kde by tedy neměl být problém. Je to v jednání. Budeme mít schůzku s Českou národní bankou za účasti Ministerstva vnitra a Ministerstva financí. Není to náš nápad, je to oprášený projekt, který by skutečně pomohl při vyšetřování páchání trestné činnosti.
 
Ještě využiji příležitosti, že bych rád dal školení ODS, která znovu vyzývala FAÚ, a možná že pan Kalousek jim také může dát školení, že bych znovu zopakoval, protože novináři stále píší dezinformace o FAÚ. A FAÚ zasahuje v 90 % případů na základě oznámení banky. Banka hlásí podezřelou transakci, nebo nějaká jiná veřejná instituce, a na základě toho FAÚ vyšetřuje. Takže ty nesmysly, které stále píší v novinách, že FAÚ se dívá na každý účet, koho chce, je lež, není to pravda. Byl bych rád, kdyby to všichni pochopili. Děkuji.
 
 
Martin Novotný: 
 
Já nevím, jestli to bude otázka. Já jsem jenom chtěl konstatovat, že jsem se na FAÚ neptal. Ptal jsem se na tu záležitost, která se týká pro změnu druhé stránky mince, té ochrany. V jiné oblasti se mně samotnému stalo, když jsem před mnoha a mnoha lety půjčil jednomu člověku mobilní telefon na olomouckém náměstí, poté co mu ten jeho vlastní ukradli, že mně potom čtyři měsíce sledovali můj vlastní mobilní telefon a dodnes jsem se nedozvěděl, z čeho jsem byl podezřelý. Patrně z ničeho.
 
Já chci jenom zdůraznit a poprosit, abyste v té legislativní iniciativě skutečně velmi vážně přemýšleli nad tím, že jakýkoliv systém je také zneužitelný a že oprávněná ochrana soukromí našich spoluobčanů je klíčový faktor.
 
 
Martin Novotný

místopředseda strany
poslanec PČR
člen regionální rady
předseda oblastního sdružení