2. dubna 2015

Interpelace na ministra spravedlnosti ve věci justičního areálu v Ústí nad Labem

Ústní interpelace poslance Radima Holečka na ministra spravedlnosti Roberta Pelikána ve věci justičního areálu v Ústí nad Labem.

 
Radim Holeček: 
 
Vážený pane ministře, dovoluji si vás tímto interpelovat ve věci realizace nového justičního areálu v krajském městě Ústí nad Labem. Dne 23. 10. 2014 jsem už v této věci interpeloval vaši předchůdkyni kolegyni Válkovou, která mi písemně tehdy sdělila, že na rok 2014 je k realizaci tohoto projektu vyčleněno 50 mil., na letošní rok 350 mil. a na rok 2016 pak 400 mil. korun. Jistě tedy pochopíte, že na základě těchto údajů jsem nabyl oprávněného dojmu, že nový justiční areál v Ústí nad Labem se lehce pomalu, leč jistě, stává realitou. Nyní se po čtyřech měsících dovídám, že - cituji: "Vzhledem ke skutečnosti, že akce není prozatím registrována a finanční prostředky v uvedeném rozsahu nebudou v letošním roce využity, navrhuje se jejich využití ve mzdové oblasti včetně souvisejících výdajů." Tolik citace z příslušné zprávy pro vládu, která byla 30. 3. uveřejněna v článku na jednom z webových serverů.
 
Chápu-li obsah uvedeného sdělení správně, vážený pane ministře, máte v úmyslu uvedených 350 mil. korun původně, určených na tento rok na realizaci projektu nového justičního areálu v Ústí nad Labem, použít pro finanční krytí dlužných platů vyplývající z dohody resortu spravedlnosti se soudci a státními zástupci? Je-li tomu tak, pak si dovoluji sdělit vám, že jako poslanec zvolený za Ústecký kraj s tímto zásadně nesouhlasím a dovoluji si vám položit tyto otázky:
 
1. Znáte osobně podmínky, ve kterých jsou v současnosti soudci Krajského soudu v Ústí nad Labem nuceni vykonávat svoji náročnou práci?
 
2. Co znamená informace "akce není prozatím registrována" a z jakého důvodu tedy tomu tak je?
 
3. Kdy tato akce registrována bude a především kdy lze reálně očekávat zahájení realizace projektu výstavby nového justičního areálu v Ústí nad Labem?
 
A poslední otázka: jak bude zajištěno financování tohoto projektu, pokud skutečně dojde ke spotřebování oněch 350 mil. vyčleněných pro tento rok v rámci platového vyrovnání státu se soudci a státními zástupci?
 
Předem děkuji za odpověď.
 
 
 
Robert Pelikán:
 
Děkuji, pane předsedající. Vezmu to poměrně stručně. Ano, jsou mi známy skutečně katastrofální podmínky, ve kterých dnes funguje ústecký krajský soud. Ještě jako advokát jsem se tam musel mnohokrát soudit. Ani pro ty advokáty to není nic příjemného. Ten soud dobře znám a vím, v jak strašném stavu je. Také vím, že při každé větší povodni se přenášejí spisy ze sklepa. Když se to nestihne, tak máme po problémech se skartačními lhůtami u toho soudu a tak dále a tak podobně. 
 
Ke zpoždění toho projektu tam docházelo dlouhodobě. Když jsme přišli do úřadu s paní bývalou ministryní, tak ta situace byla taková, že ten projekt byl nerealistický, byl předražený, byl mnohem dražší, než kolik bylo rozpočtováno, a zároveň přesahoval i reálné potřeby. V nedávné době, myslím, že v říjnu, nastoupil do funkce nový předseda krajského soudu, pan předseda Dörfel, který se ve spolupráci s námi velice aktivně ujal toho úkolu, a my se snažíme, nechci říct dohnat to zpoždění, protože to se nám asi opravdu nepodaří, ale alespoň je dále nezvětšovat. Takže v tuto chvíli už jsem viděl první verzi nového investičního záměru. Nějak se upravuje podle připomínek. Budeme si to muset ještě nechat také posoudit nějakým externím subjektem, protože to je tak jedinečná stavba, že je potřeba udělat opravdu jasno v tom, kolik má co stát. Není to vůbec jednoduché. Ale jsem si v podstatě jist, že letos ta akce registrovaná konečně bude. Zároveň jsem viděl nějaký harmonogram stavby, tak jak byl připraven v tom projektu, a ten počítal s pěti lety. Jedna z mých připomínek byla, že bych byl rád, kdyby se ten harmonogram výrazně zkrátil. Říkal jsem, že pět let trvalo postavit Hoover Dam, ale že tohle je, pokud vím, o něco jednodušší.
 
Čili zbývá jenom ta otázka toho, jestli jsme neprojedli ty peníze. Nebojte se. Ta věc je koordinována s Ministerstvem financí. Čili Ministerstvo financí počítá s tím, že nám bude muset přirozpočtovat těch 300 milionů, které nevyužijeme letos, zase v těch dalších letech. Všechno postupuje. Postupuje to pomaleji, než bych si přál, ale děláme všechno pro to, aby to postupovalo co nejrychleji.
 
 
Mgr. Radim Holeček

poslanec PČR
1. místopředseda regionálního sdružení